Reidun Karlsson – Textil

Träffar: 2270

reidun_karlsson1

Jag känner mig tryggt förankrad i en kvinnlig hantverkstradition där kvalitet på material och utförande är viktigt.
Med stor omsorg väljer jag ut mattrasorna till mina mattor. Tygets struktur och material, hur det är klippt och dess färger har stor betydelse för det slutliga resultatet.
En bra matta ska vara stadig, hållbar, vacker och ligga fint an mot golvet. Jag väver mattor med olika uttryck och känsla, från traditionellt randade som trivs på rustika brädgolv till moderna och abstrakta mattor för andra miljöer.
Jag väver också andra textilier, t. ex. härliga ylleplädar och andra brukstextilier.

Reidun Karlsson – Textiles

I feel securely rooted in a female craft tradition where quality of material and workmanship is important.
I choose rags for my mats with great care. The fabric’s structure and material, how it is cut and its colours are of great importance to the end result.
A good mat must be steadfast, durable, beautiful and lie well on the floor. I weave mats with different expressions and feelings, from traditional stripes which suit rustic floorboards to modern and abstract rugs for other settings.

I also weave other textiles, e.g. lovely woollen blankets.

Reidun Karlsson
Hubberud 6
545 91 Töreboda
tel 070-2588605
epost: reidun.karlsson@telia.com

 

reidun_karlsson2