Öppettider

Träffar: 3242

Öppettider 2022. Vi har öppet som vanligt och hälsar alla välkomna. Det gamla magasinet är luftigt och vi har alltid dörrarna öppna. Det finns gott om plats att gå runt i butiken med ordentligt avstånd till andra kunder.
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring corona-pandemin.

14/5 – 23/6 Öppet lördag, söndag och röda dagar kl 11.00 – 18.00.
Midsommarafton stängt.
Midsommardagen öppet kl 11.00 – 18.00.
25/6 – 21/8 Öppet alla dagar kl 11.00 – 18.00.
27-28/8 Öppet lördag och söndag kl 11.00 – 18.00.
3-4/9 Öppet lördag och söndag kl 11.00-18.00. / Slöjdrally-helg !
17/9 Skördemarknad, öppet lördag och söndag kl 11.00 – 18.00.

Evenemang extraöppet:
3-4/6 Dragspelsstämma, öppet kl 11.00 – 18.00.
18/5, 15/6 och 6/7 Veteranfordonskvällar. Klockan 18.00-21.00
17/9 Skördemarknad
22-23/9 Jubileumsår Göta Kanal fyller 200 år. Högtidligt firande.

Övriga tider tar vi gärna emot studiebesök. Tel: 070-25 88 605

Opening hours 2022
We will be open as usual and welcome everyone. The old magazine is very large and we always have the doors open. There is plenty of space to walk around the store with spacious room to other customers.
We follow the advice of the Public Health Authority..

14/5 – 23/6 Open Saturday, Sunday and Holidays, open 11.00 – 18.00.
Midsummer’s Eve Closed.
Midsummer’s Day Open. Open 11.00 – 18.00

25/6 – 21/8 Open every day 11.00 – 18.00.
27-28/8 Open Saturday and Sunday, open 11.00 – 18.00.
3-4 / 9 Open Saturday and Sunday from 11:00 to 18:00. / Handicraft rally weekend!
17/9 Harvest market. Saturday and Sunday, open 11.00 – 18.00.

Extraordinary Openings:
3-4/6, Accordion Festival, open 11.00 – 18.00.
18/5, 15/6 och 6/7. Veteran vehicle evening. Open 18.00-21.00.
17/9 Harvest market.
22-23/9. Celebration for Göta Kanal 200 years. Solemn Ceremonies.

At other times we welcome study visits. Tel: 0046 (0) 70-25 88 605

Hantverkarna 5