Öppettider

Hits: 2563

Öppettider 2020
Corona och butiken. Vi kommer att ha öppet som vanligt och hälsar alla välkomna. Det gamla magasinet är luftigt och vi har alltid dörrarna öppna. Det finns gott om plats att gå runt i butiken med gott om avstånd till andra kunder.
Vi följer Folkhälsomyndighetens råd noga för det fall det blir några ändringar.

16/5 – 20/6 Öppet lördag, söndag och röda dagar kl 11.00 – 18.00
Midsommarafton stängt.
Midsommardagen öppet.
20/6 – 16/8 Öppet alla dagar kl 11.00 – 18.00

Evenemang extraöppet:
Dragspelsstämma 29/5 – 30/5  OBS: Inställt i år.
Veteranträffar 27/5, 10/6, 24/6, 8/7, 29/7, 12/8 – Öppet kl 11.00-21.00
Skördefest, tider kommer snart.

Övriga tider tar vi gärna emot studiebesök. Tel: 070-25 88 605

Opening hours 2020
Corona and the shop. We will be open as usual and welcome everyone. The old magazine is airy and we always have the doors open. There is plenty of space to walk around the store with plenty of distance to other customers.
We follow the advice of the Public Health Authority closely in case there are any changes.

16/5 – 20/6 Open Saturday, Sunday and Holidays 11.00 – 18.00
Midsummer’s Eve Closed
Midsummer’s Day Open

20/6 – 16/8 Open every day 11.00 – 18.00

Extraordinary Openings:
Accordion Gathering 29/5 – 30/5  NOTICE: Cancelled this year.
Veteran’s Meet 27/5, 10/6, 24/6, 8/7, 29/7, 12/8 – Open 11.00-21.00
Harvest Festival, coming soon

At other times we welcome study visits. Tel: 0046 (0) 70-25 88 605

Hantverkarna 5