Kontakt

Träffar: 2158

facebook_logo w
Vi som driver verksamheten vid magasinet i Hajstorp är sex kvinnliga konsthantverkare som arbetar bl a i textil, keramik och trä.
Vi delar kärleken till hantverk, sinnliga material, former och färger.
Hajstorp är ett utflyktsmål i genuin kanalmiljö och en lisa för själen.
Välkommen att uppleva en av Sveriges vackraste platser.

Besök oss på adress:
Hantverk kring Kanalen
Hajstorp, Magasinet
tel 070-2588605
545 91 Töreboda

Kontaktadress till oss som driver Magasinet:
Hantverk kring Kanalen
Att. Reidun Karlsson
Hubberud 6
545 91 Töreboda
info@hantverkkringkanalen.se

Contact
We six female handicraft artists who run the enterprise in the Old Warehouse in Hajstorp, work, among other things, in textiles, ceramics and wood.
We share a love of handicrafts, sensual materials, shapes and colours.

Hajstorp is an excursion destination in genuine canal surroundings and is a comfort to the soul.
You are welcome to experience one of the most beautiful spots in Sweden.   

Visit us at:
Hantverk kring Kanalen
Hajstorp, Magasinet
Tel 0046 (0) 70-2588605
545 91 Töreboda

Contact address for the Old Warehouse management:
Hantverk kring Kanalen
Att. Reidun Karlsson
Hubberud 6
545 91 Töreboda
info@hantverkkringkanalen.se

Hajstorp Båt 3