Sommarens hantverk / Summer crafts

Sommarens hantverk / Summer crafts

Träffar: 2194

Vi ser fram mot varje sommar lika mycket. När vi samlas på våren och packar upp allt vi gjort under vintern brukar det vara mycket glada skratt och nyfikna blickar. Vi jobbar alla i flerhundraåriga hantverkstraditioner, men såklart påverkas vi av allt vi ser runt omkring oss idag. Så det blir en hel del nyskapande och experimenterande under vintrarna som blir till nya produkter.
Vi har inget tema för butiken, vi känner att allt vi gör är tidlöst, och att det är så typiskt vår tid att allt skall stoppas in i ett tema.
Får vi för oss att tova en kaffemugg så gör vi det. Den fungerar nog inte så bra, men då har vi alla fall provat, och den kan vara fin även om den är oanvändbar. Eller kanske det är just det. Det vi gör, det gör vi med hjärtat, somliga ting går att använda, andra inte för dom är bara vackra. Men då är de användbara för ögat och hjärta.
Och det är bra det också.
Välkomna till Hajstorp och Magasinet.

We look forward to every summer just as much. When we get together in the spring and unpack everything we have done during the winter there are always curious glances and lots of happy laughter. We all work in craft traditions that date back hundreds of years, but naturally influenced by everything we see around us today. So a whole lot of new creation and experimentation goes on during the winters, which results in new products.
We have no theme for the boutique, we feel that everything we do is timeless, and it is so typical of today that everything has to be tucked into a theme. If we get the urge to make a coffee mug, we do it. It may not work so well, but then we have at least tried, and it can be lovely even if it is unusable. Or perhaps that is the point. What we do we do from the heart, some things can be used, others can’t, they are just beautiful. And thus they are of use to eye and heart.
And that is good too.
Welcome to Hajstorp and the Old Warehouse.