Hitta hit / Find us

Träffar: 1833

Hajstorp är en naturskön mötesplats för dig som söker natur och kulturupplevelser. Här finns en intressant historia, konsthantverk, vandrarhem, café, möjligheter att cykla, promenera eller paddla.
Hantverk kring Kanalen ligger i ett vackert gammalt magasin, alldeles intill Hajstorps slussar i Göta Kanal – Sveriges blå band.
Hajstorp ligger vid Göta Kanal, NV om Töreboda
– Vägbeskrivning från Töreboda: Följ väg 200 mot Hova. Efter ca 3 km sväng vänster vid skylt Lyrestad och Göta kanal.
– Vägbeskrivning från E20 vid Mariestad: Åk mot Töreboda väg 202. Framme i Töreboda kör norrut. Följ väg 200 mot Hova. Efter ca 3 km sväng vänster vid skylt Lyrestad och Göta kanal.
– Vägbeskrivning från E20 vid Hova: Åk väg 200 mot Töreboda. Efter ca 15 km. Sväng höger vid skylt Hajstorp 3 km eller fortsätt ca 1 km sväng höger mot Lyrestad.

Latitud: 58º  45′  16.042”
Longitud: 14º  5′  52.582”

Find us
Hajstorp is a scenic meeting place for those who seek a nature and cultural experience. Here you will find an interesting history, artisan crafts, hostel, café, the opportunities to cycle, hike and canoe.
Handicrafts around the Canal is located in a beautiful old warehouse, right by Hajstorp locks on the Göta Canal – Sweden’s blue ribbon.
Hajstorp lies by the Göta Canal, Northwest of Töreboda
– Directions from Töreboda: Follow route 200 toward Hova. After about 3 km. take a left at the Lyrestad and Göta kanal sign.
– Directions from the E20 at Mariestad: Travel toward Töreboda route 202, then follow directions from Töreboda. In Töreboda head north. Follow route 200 toward Hova. After about 3 km. take a left at the Lyrestad and Göta kanal sign.
– Directions from E20 at Hova: Take route 200 toward Töreboda. After about 15 km. take a right at the Hajstorp 3 km. sign or continue for about 1 km. and take a right towards Lyrestad

Latitude: 58° 45’ 16.042”
Longitude: 14° 5’ 52.582”