Göta Kanal / Göta Canal

Göta Kanal / Göta Canal

Träffar: 1812

“Det var valkiga, seniga, beniga labbar
på valkiga, seniga, beniga grabbar.
Tåligt gnagde de hål på sitt fosterlands skal,
de händer som grävde på Göta kanal.”

Så börjar den dikt som Tage Danielsson skrev om bygget av Göta Kanal.

Göta Kanal invigdes 1832 och är Sveriges största byggnadsverk genom tiderna.
Kanalen vindlar 390 km genom de vackraste svenska sommarlandskapet och åker man båt måste man passera 58 slussar.
Den byggdes av 58.000 indelta soldater och arbetet leddes av Baltzar von Platen som dessvärre aldrig hann se sin skapelse, han dog tre år innan kanalen invigdes.
Idag är Göta Kanal en fantastisk upplevelse, vare sig man stannar till med bilen, cyklar eller går utmed vattnet. Åk gärna båt, det går turbåtar på de flesta sträckor. Då kommer du känna lugnet infinna sig när du i värdig fart glider genom sommarsverige, ser kossor på ängarna, gäddor som slår i vassen och ser ladusvalorna göra flygakrobatik på himlen.
Välkommen till Hajstorp, en idyll utefter Göta Kanal, och besök vårt Magasin, butiken med konst, hantverk och slöjd.

(swedish poem)
“Det var valkiga, seniga, beniga labbar

på valkiga, seniga, beniga grabbar.
Tåligt gnagde de hål på sitt fosterlands skal,
de händer som grävde på Göta kanal.”

So began the poem that Tage Danielsson wrote about the sinewy, bony, calloused paws of the sinewy, bony, calloused men who patiently gnawed away at the shell of their fatherland to dig the Göta Canal.
The Göta Canal was inaugurated in 1832 and is Sweden’s largest construction work of all time.
The canal winds for 390 km through the most beautiful Swedish summer landscape, and if you go by boat you must pass through 58 locks.
It was built by 58 000 drafted soldiers and the work was led by Baltzar von Platen who unfortunately never saw his creation, he died three years before the canal was inaugurated.
Today the Göta Canal is a fantastic experience, whether you stop by with the car, cycle or walk by the water. By all means take a boat, there are tour boats on most stretches. That way you can feel the tranquillity engulfing you when you glide at a gentle speed through the Swedish summer, see the cows grazing in the meadows, pike weaving through the reeds and watch the house martins acrobatic flight.
Welcome to Hajstorp, an idyll by the Göta Canal, and visit our Old Warehouse, boutique with arts, crafts and handiworks.

 

Båt Göta Kanal