Göta Kanal / Göta Canal

"Det var valkiga, seniga, beniga labbar på valkiga, seniga, beniga grabbar. Tåligt gnagde de hål på sitt fosterlands skal, de händer som grävde på Göta kanal." Så börjar den dikt som Tage Danielsson skrev om bygget av Göta Kanal. Göta Kanal invigdes 1832 och är Sveriges största byggnadsverk genom tiderna.…