Aktuellt

Hits: 1873

facebook_logo w
Hantverk kring Kanalen är ett begrepp som letat sig utanför våra gränser, en butik inrymd i ett gammalt spannmålsmagasin som ligger i Hajstorp alldeles intill Göta Kanal. Där kan man hitta unikt hantverk inom konst-hantverk-slöjd. Vi är sex kreativa kvinnor som driver butiken och har varje sommar även inbjudna gästutställare.
Varmt välkomna att ta del av allt det unika och vackra.

Handicrafts around the Canal is a concept that looks beyond our borders, a boutique contained in an old granary which lies in Hajstorp right by the Göta Canal. Here you can find unique craftsmanship within the arts and crafts industry. We are six creative women who run the boutique and who also invite guest exhibitors every summer.
A warm welcome to come and enjoy all that is unique and lovely.

Utställare / Exhibitors:
Marianne Ljungström – keramik / ceramics
Marika Beutler – keramik, stickat / c
eramics, knitting
Lena Köster – vävning, lammskinn / weaving, lambskin
Reidun Karlsson – vävning / weaving
Karin Källberg – medeltidskläder, möbeltapetseri. / m
edieval clothing, upholstery
Anna Jarefjäll – smycken / jewellery

2020 Gästutställare / Guest Exhibitors:
Alf Pettersson – trä / woodwork
Göran Karlsson – trä / woodwork
Leif Gustafsson, LG Konstsmide – konstsmide / ironwork
Josefine Olsson – Designprodukter – designprodukter / slow design – modern craft
Lotta Lundqvist – vävning / weaving

 

 

Gammal skylt